Maxtone İşitme Merkezi

Tinnitus Breaker

 

Milyonlarca kişi tinnitustan etkilenmektedir. Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde 50 milyona yakın kişi tinnitustan yakınmakta, bu kişilerin yarısı ise her iki kulağında da tinnitusu duymaktadır. Yılda 12 milyon kişinin bir çözüm amacı ile medikal merkezlere başvurduğu ise istatiksel olarak hesaplanmıştır. Birçoğu için normal bir yaşam neredeyse imkansızdır.

 

Tinnitus ile savaşmanın en etkin yöntemi

Beltone Reach, kullanıcıların ana ihtiyaçlarına yönelik çözümleri aşarak, bunun da ötesinde farklı özellikler sunan yüksek nitelikli bir cihazdır. Beltone Reach, bugün kullanıcılara sunulan cihazlarda bulunmayan, benzersiz Beltone Tinnitus Breaker özelliğine sahiptir. Bu özellik, tinnitus semptomlarından rahatlama sağlamak için en ileri akustik terapi aracı olma özelliğidir. Beltone Tinnitus Breaker ve doğru bir psikoterapi ile sessizliğin muhteşem keyfi ve iç huzur tekrar kazanılabilir.

Beyniniz tek başına başaramaz Ancak, siz yardımcı olabilirsiniz

Beynin sırrı

Tinnitus kafa içinde oluşan istenmeyen sestir. Tinnitus bilinçaltında ortaya çıkar, algılanır ve güçlü, negatif duyguları tetikleyen bir süreç başlatır. Aslında, ses bir yaprağın yere düşerken çıkardığı sesten daha düşüktür. Ancak bu ses bile tinnitustan muzdarip olanlar için tahammül edilemez bir sestir. İşitme sistemi, bilinçaltına ulaşmadan subkortikal seviyede tinnitusu filtre etmede başarılı olamaz. Tinnitusa, işitme kaybı, yükses seslere maruz kalma, kulak enfeksiyonu veya stres neden olabilir. Ancak kesin olan bir şey vardır ki; sebepler, çözümler kadar tinnitus hastalarını ilgilendirmemektedir.

Kısırdöngü

Beltone Tinnitus Breaker'ın akustik terapisi kullanılarak ve doğru bir psikoterapi ile tinnitusta belirgin bir hafifleme elde edilebilir. Kişinin tinnitusu yorumlama ve buna karşı mücadele biçimi değiştirilebilir, akustik nöral iletişim ağında yeni bir algılama yolu oluşturulabilir ve bu rahatlama metodunun kalıcı olması sağlanabilir.

Tinnitusun önemi, kişinin tinnitusa nasıl bir tepki verdiğine bağlıdır. Eğer kişinin beyni tinnitusu önemli ve tehditkâr olarak algılarsa, negatif duygusal reaksiyonlar oluşur. Bu reaksiyon ise sırayla, dikkatin bu sese toplanmasına ve kişinin daha fazla kendini dinlemesine, dolayısıyla da kişinin daha da stresli olmasına yol açar. Ve böylece kısırdöngü yaratılmış olur. Tinnitus endişe, uyku bozukluğu, depresyon ve konsantrasyon eksikliği gibi psikolojik sorunlara neden olabilir. Tüm bunlar kısırdöngünün daha da şiddetlenmesine yol açar.

Beltone Tinnitus Breaker hakkında gerçekler

Beltone Tinnitus Breaker, tinnitus terapisinde kullanılan ileri düzey bir araçtır. Beltone Tinnitus Breaker, tinnitus sesinin daha az hissedilmesini sağlayan, frekans modülasyonlu bir sinyal üretir. Beyin yüksek seviye akustik sinyallere yoğunlaştıkça ve tinnitus sinyali zayıf olarak hissedildikçe, tinnitusun algılanması ve buna verilen reaksiyon alışkanlık haline gelmektedir.

Sürekli, sabit frekans ve şiddette gürültü dinlemekten sıkılmış tinnitus hastaları için Beltone Tinnitus Breaker benzersiz bir özellik sunmaktadır: duyulabilir bir seviyede ses modülasyonu. Modülasyon ile, ağaçların arasından esen rüzgarın sesine benzer bir ses elde edilebilir.

Beltone Tinnitus Breaker, Beltone Reach serisi işitme cihazlarının tüm tiplerinde yer almaktadır. Böylece esnek bir seçim olanağı sunulabilmektedir.

Tamamen kanal içi tipinden (CIC, ITC, ITE), son derece küçük kulak arkası (mBTE, BTE) ve adeta görünmez kulak içinde hoparlör (RIE) modeline kadar tüm gereksinimler karşılanmaktadır. Tüm bu özellikler, tabi ki, open fitting modeli içinde geçerlidir

Tinnitus Breaker ile Beltone Reach işitme cihazının birleşimi

Tinnitusu olan kişilerin %70'i aynı zamanda işitme sorunu olan kişilerdir. Beltone Reach ile hem işitme kaybına hem de tinnitusa yönelik çözüm üretilebilir.

Beltone Reach ile en son ve en gelişmiş Tinnitus Breaker algoritması bir araya getirilmiştir.

Geniş seçim aralığı:
Kişiye özel kanal içi cihazlar (CIC, ITC, ITE)
Çok küçük ve zarif kulak arkası cihazlar (mBTE, BTE)
Piyasanın en küçük kulak içinde hoparlör (RIE) modeli

Beltone Tinnitus Breaker, kişinin akustik terapi ihtiyaçlarına göre geniş band gürültü üreten bir araçtır. Beltone Tinnitus Breaker tinnitusa karşı bir rahatlama sağlama amacıyla, etkin ve kullanımı kolay bir çok özellik ile donatılmıştır.

Tinnitus ve geniş band gürültü

Akustik terapinin amacı, hastanın işitme sistemine istenmeyen gürültüleri dikkate almamasını öğretmektir. Bu nedenle genel kural olarak, geniş band gürültü tinnitus sesini maskelememelidir. Şiddet seviyesi 0 - 90 dB SPL arasında ayarlanabilir

Ses Modülasyonu: ilave bir memnuniyet için

Ses modülasyonu üretilen sesi rastgele değiştirmektedir. Kişi, sesi ağaçlar arasında esen bir rüzgarın sesi şeklinde duyar. Bu ise kişinin Tinnitus Breaker'ı daha çabuk kabullenmesini ve tinnitustan daha çabuk rahatlık kazanmasını sağlar.

Şiddet seviyesi

0 - 90 dB SPL arasında ayarlanabilir

Filtreleme

Yüksek ve alçak frekans kesme filtreleri ½ oktav adımlarla ayarlanabilir. Bandın tamamen doldurulması işitme sisteminin daha çok uyarılması demektir.

Mikrofon Açık/Kapalı

Mikrofon açık konumunda iken, işitme kaybını dengeleyebilmek için en uygun kazanç ayarlanabilir. Mikrofon kapalı durumu seçildiğinde ise harici sesler kesilir ve cihaz sadece geniş band gürültü üretir.

Ses kontrolü

Kişinin deneyim kazanması için, örneğin dalgalanan tinnitus elde edebilmek için kullanılabilir.

Program düğmesi

Programlar arasında geçiş yapmaya olanak verir, örneğin sabit veya modüle edilmiş ses gibi.

Memnuniyet Günlüğü: Benzeri olmayan psikoterapi aracı

Tinnitus Breaker kullanım bilgileri, Beltone Solus fitting yazılımının Memnuniyet Günlüğünde (Satisfaction Journal) toplanır. Toplanan bilgiler, kullanıcının, uyulması gereken kuralları ve yapması gerekenleri gerçekleştirip, gerçekleştirmediği konusunda eşsiz bir danışmanlık aracıdır. Aynı zamanda cihazın nasıl kullanılacağı konusunda yol gösterici bir çok özelliği de bulunmaktadır.

Memnuniyet Günlüğü aşağıdaki bilgileri sunar:
  • Toplam kullanım süresi
  • Günlük kullanım süresi
  • Ortam bazında kullanım süresi
  • Sürekli kullanım sıklıkları ve süreleri
  • Program bazında kullanım süresi
  • Program bazında ses kontrolü değişikliği
  • Geçmiş ses kontrol değişiklikleri

 

"Hayatımı geri aldım"

 Üç aydır Beltone Tinnitus Breaker kullanan 67 yaşındaki bir bayanın açıklamaları.

Tinnitus hayatıma hakimdi

Hayatıma hakim olan tinnitus, metalik darbeler halinde duyduğum seslerdi. Tedavi için ilaç ve uyku hapları alsam bile, yine de kontrolü kaybetmiştim. Zorlanıyor, rahatsızlık duyuyordum, kalbim deli gibi çarpıyordu. Ama, Beltone Tinnitus Breaker sayesinde aldığım ilaçların dozajlarını çeyrek ölçüye kadar indirdim. Ve artık kendimi çok daha huzurlu ve sakin hissediyorum. Cihazın kullanımı ise oldukça rahat ve neredeyse görünmnüyor. Konuştuğum, karşılaştığım kişilere söylemedikçe, bir cihaz kullandığımı anlayamıyorlar bile. Artık tinnitusu duymuyorum

Odyoloğum, Tinnitus Breaker'ın seviyesini, duyduğum tinnitus sesinin bir derece altında ayarladı. İlk başta, bu yeni sesin beni rahatsız edeceğini düşünmüştüm, ama etmedi. Beltone Tinnitus Breaker'ım olduğu sürece, artık tinnitus benim canımı sıkamaz.

Psikoterapi

Tinnitus ile ilgili en çok merak edilen sorulara cevaplar ve Beltone Tinnitus Breaker ile başarılı bir psikoterapi için soruna nasıl yaklaşılaşacağı ve hangi yöntemlerin kullanılabileceği öneri niteliği şeklinde aşağıda yer almaktadır.

Tinnitus hakkında genel soru ve cevaplar

Tinnitus nedir?
Tinnitus kafa içinde oluşan istenmeyen sestir. Tinnitus bilinçaltında ortaya çıkar, algılanır ve güçlü, negatif duyguları tetikleyen bir süreç başlatır. Hasta için önemli olan, beynin, bu tinnitus sesine alışmayı öğrenebilme yeteneğine sahip olduğunu bilmesidir.

Kaç kişi tinnitus ile yaşamaktadır?
Yetişkin popülasyonun yaklaşık %15'i tinnitusu en az bir derecede yaşamakta ve bu oranın %0,5 ilâ %1'i ise normal şartlar altında çalışamayacak kadar ciddi şekilde zayıf düşmektedirler. Hasta için önemli olan, bu sorunla savaşlarında yalnız olmadıklarını bilmeleridir.

Tinnitusun şiddeti ne kadardır?
Tinnitus rahatsızlığı olanlar, duydukları sesin çok şiddetli olduğunu söyleseler de, tinnitusun şiddeti tipik olarak 10 dB veya aşağısındadır. Bir çok vakada tinnitus subjektiftir ve normal bir odyometre aracılığı ile ölçülebilir. Düşük seviye bir uyaran bile, tinnitustan muzdarip bir hastanın, terapiye güvenle bakmasını sağlayacaktır.

Tinnitus sesleri ne zaman bir sorun haline gelir?
Tinnitus sesleri, negatif duyarlılığı arttıran, parke gıcırtısı, sokaktaki araba kornası gibi rahatsız edici sesler kadar etkili olduğu zaman sorun olur. Akustik terapinin ve psikoterapinin amacı, tinnitusu işitme sisteminin subkortikal seviyesinde, aynen bir buzdolabının çıkardığı uğultuyu önemsemediğimiz biçimde, dikkat çekmeyen bir ses şekline çevirmektir. Bir pervanenin çıkardığı uğultu sesine gösterilen tepki ile tinnitus sesine gösterilen tepki aynı olduğunda artık bu öğrenilmiş bir davranış olacaktır.

Tinnitusun doğurabileceği negatif sonuçlar nelerdir?
Önemsiz seslere karşı hassasiyetin artması, uyku düzensizliği, konsentrasyon eksikliği ve sinirliliğe yol açabilir. Bu da sırasıyla, kişinin bu ortamlardan uzaklaşma ve kendini izole etme isteğinin artmasına yol açar, bu ise sadece problemin daha da artmasına yol açacak sessiz ortam demektir. Hastanın bilmesi gereken nokta, tinnitus kısırdöngüsünü kendisinin yaratmış olmasına rağmen, bu kısırdöngünün yine kendisi tarafından kırılabileceğidir.

Tinnitus Tedavisi hakkında sorular ve cevaplar

Beltone Tinnitus Breaker'ı tamamlayıcı başka araçlar var mıdır? 
Beltone alışkanlık terapisinin başarıya ulaşması için, karşılıklı konuşma ve psikoterapi süreçleri ile ilgili araçları sunmaktadır. Veri toplama özelliği hastanın cihaz kullanımı ile ilgili bilgileri detaylı inceleme olanağına imkân tanırken, psikoterapi aracı, tinnitusu açıklamak ve nasıl tedavi edilebileceği hakkında terapiste yol göstermek amacı ile tasarlanmıştır. Son olarak, okuması kolay, yol gösterici ve açıklayıcı bir çok broşür de incelemeye sunulmuştur.

Beltone'un önerdiği daha başka metotlar veya anket soruları var mıdır? 
Beltone, terapiste yardımcı olması amacıyla, aşağıda yer alan araçları önermektedir.
Tinnitusun derecesini belirlemek amacıyla kendini değerlendirme sorularından oluşan Tinnitus Derece Belirleme (Tinnitus Handicap Inventory-THI) seti Detaylı değerlendirmeye rehber olacak, Tinnitus Giriş Görüşmesi
Tedavinin başarı oranını belirleyecek olan, Tinnitus Değerlendirme Görüşmesi

Hastanın tedavisine katkıda bulanacak metotlar var mı?
Beltone Tinnitus Breaker'ın belli bir zaman geçip etkili olabilmesi için, hastalar sabırlı olmaya özendirilmelidir. Aynı zamanda, düşüncelerinin olumlu davranış değişiklikleri ile pozitif değişime doğru yönlendirilmesine çalışılmalıdır. Başarı öyküleri okumaları önerilmeli, ayrıca, günlük yaşamdan kendilerini soyutlamamalarına zorlanmalıdır. Yoga veya meditasyon, dengeli beslenme ve sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz öneriler arasında yer alabilir.

Tinnitus tedavisi ne kadar sürer?
İlerleme ilk 2-3 ayda sağlansada, bir çok kişi ilk 6 ayında sağlıklı bir iyileşmeye kavuşmuştur. Uzun vadeli bir terapi ise 12 ay veya daha da fazla bir takibi gerektirir. Hastalara terapinin 1-2 yıllık bir süreyi kapsayacağı bildirilmelidir. Akustik terapide ümitlerin devamlı canlı tutulması hayati önem taşımaktadır.

Hasta cihazı günde ne kadar süre ile kullanmalıdır?
Cihaz günde en az sekiz saat kullanılmalıdır. Beyinde yeni sinirsel yolun oluşma şansını artırabilmek için, hastaya gün içinde en sessiz ortamlarda ve saatlerde cihazı kullanmasını tavsiye edilmelidir.

Hastanın tedavinin başlangıcında dikkat etmesi gereken başka bir konu var mıdır? 
Önemli olan, hastanın, Beltone Tinnitus Breaker'ı kullanmaya başladığı ilk günlerde manüel ayar yapmaya teşebbüs etmemesidir. Bunun yerine cihazı, ilk ayarlarında kullanmasına zorlanmalıdır.

Tipik bir tinnitus terapisi neleri kapsamaktadır? 
Hastanın durumuna bağlı olarak, tipik bir tinnitus terapisi ilk üç ay süresince en az dört kez izlenmelidir. Daha sonra ihtiyaç duyulmadığı sürece altı aylık takiplere geçilebilir. Her görüşmede, Solus fitting yazılımında yer alan veri toplama özelliği ile hastanın cihaz kullanımı incelenmelidir. Ayrıca, cihaz kontrol edilip, bir önceki görüşmenin verileri de gözden geçirilmelidir.

Beltone Tinnitus Breaker'ın kullanılmadığı zaman ne olabilir?
Eğer hasta terapisti ile mutabık kalmadan, tinnitusa alıştığı kanaatine varır, psikoterapiyi ve cihazı kullanmayı bırakır ise, bu durumda ilgisi ve dikkati yine tinnitusa yönelir ve kısırdöngü tekrar başlayabilir.

Terapi ne zaman sona ermektedir?
Terapi, hasta devam etmeye gerek duymayacağı noktada sonlanacaktır. Bu karar, sonuçlardaki pozitif gelişmeler sonrasında, hasta ve terapist tarafından verilmelidir. Tinnitus Derece Belirleme (Tinnitus Handicap Inventory-THI) ve son bir Tinnitus Değerlendirme Görüşmesi sonrasında karar birlikte verilmelidir.

 

Güncelleme Tarihi: 02/07/2019


Etiketler: Beltone tinnitus çınlama maskeleme çınlamaya son breaker